XỐP BÓNG KHÍ

Xốp hơi hay còn được gọi là xốp giảm chấn, màng xốp bóp nổ, xốp túi khí, bóng khí.