• Màng quấn pof có chịu thuế bảo vệ môi trường không?

  Thuế bảo vệ môi trường là thuế áp dụng với các sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng hoặc tái chế nếu gấy ảnh hưởng xấu đến môi trường đều sẽ chịu thuế môi trường. Thuế sẽ được thu trực tiếp trên từng sản phẩm.

   

  • Về mặt lý thuyết, màng quấn POF được sản xuất từ nhựa Polyolefin, an toàn với thực phẩm và thân thiện với môi trường, trong quá trình sử dụng và tái chế không tạo ra chất độc hại, nên không phải chịu thuế bảo vệ môi trường.
  • Tuy nhiên trong khi sản xuất màng co pof, người ta thường sản xuất màng pof 3 lớp, màng pof 5 lớp... trong đó có 1 lớp nhựa LLDPE nằm trong danh sách tính thuế.

  • Chính vì vậy, màng co pof cũng phải nộp thuế bảo vệ môi trường, các tính như sau:
   • Vd: sản xuất 10kg màng co pof 3 lớp trong đó trọng lượng lớp giữa bằng LLDPE chiếm 50%, và thuế suất bảo vệ môi trường theo quy định hiện tại là 40.000đ, thì thuế phải nộp dược tính theo công thức:
   • Tiền thuế phải nộp = 40.000x10x50% = 200.000 (đ) ( Thuế suất (40.000đ) quá cao so với giá trị sản phẩm (khoảng 50.000đ).)
  • Tuy đã tiến hành sửa đổi bổ sung, và ban hành các văn bản hướng dẫn nhưng có thể nói, Luật Thuế bảo vệ môi trường của Việt Nam vẫn còn rất nhiều bất cập:
   • Cả các cơ quan thi hành luật, và các doanh nghiệp thực hiện đóng thuế theo luật cũng bối rối, không biết sản phẩm nào thì phải đóng thuế, và đóng bao nhiêu. 

   

  Việc đánh đồng thuế suất của các loại nhựa là không hợp lý vì giá của chúng sau khi tái chế tạo hạt nhựa là hoàn toàn khác nhau (nhựa LLDPE giá hạt sau tái chế là 12 - 16.000đ, còn hạt LDPE là 23 - 26.000đ). Hơn nữa việc phân hủy của các loại màng đơn dễ dàng hơn màng ghép rất nhiều, không thể đánh thuế bảo vệ môi trường 2 loại màng như nhau được.

  Ngày đăng: 17-05-2017 2,534 lượt xem